Bent u het niet eens met een besluit van uw gemeente?

Dan kan Repliekadvies u hierbij helpen!

Bijvoorbeeld:

U hebt een korting gekregen op uw (bijstands)uitkering;

U hebt een afwijzing ontvangen op uw aanvraag voor bijzondere bijstand / langdurigheidstoeslag;

U heeft bijzondere bijstand ontvangen, maar minder dan u had aangevraagd;

U heeft een besluit ontvangen dat u (een gedeelte) van uw uitkering moet terugbetalen;

U heeft een aanvraag ingediend en er zijn al 8 weken verstreken, maar u hebt nog geen besluit ontvangen;

U heeft een afwijzing ontvangen op uw Ioaw/Ioaz aanvraag;

Uw vakantieaanvraag is afgewezen;

u bent het niet eens met uw reïntegratietraject of plan van aanpak.

Natuurlijk zijn er nog veel meer voorbeelden van besluiten van uw gemeente waar u het niet mee eens kunt zijn en waartegen bezwaar mogelijk is. Neem vandaag nog contact met ons op en overtuig u van onze deskundigheid.

Wij streven ernaar om u op een vriendelijke manier zonder moeilijke taalgebruik in het kort uit te leggen wat volgens ons uw kansen zijn.

Ook uw zaak is belangrijk voor ons!

Wat hebt u eigenlijk te verliezen door contact op te nemen met ons? U zit nergens aan vast.

Kijk voor meer informatie op www.bezwaarschrifschrijven.nl